Uppdelade fakturor

Vi kommer snart skicka ut fakturorna i augustimånad och där ser man vilken dag och tid som man blivit tilldelad.
Nytt är att vi kommer fakturera er 4 gånger/termin istället för två, enligt önskemål från många medlemmar. Behöver
man dela upp sin faktura ytterligare – maila oss på info@gommargarden.se.

Prisökningar

Ingen har väl undgått inflationen och prisökningarna? Inte heller ridsporten tyvärr, då drivmedel, gödsel mm ökat
lavinartat sista halvåret. Vilket påverkar hästnäringen i form av kraftigt ökade kostnader på framför allt foder till våra
hästar. Vi gör alltid en årlig höjning av priserna, det här året hamnar den på ca 7% vilket är den högsta höjningen vi
gjort på länge. Jämfört med andra ridskolor i vårt närområde ligger vi fortfarande lågt prismässigt. Räknar vi in att vi
har få elever i varje grupp (max 8, de flesta har 10-12) ligger vi mycket lågt i jämförelse med många andra. Med den
här höjningen hoppas vi att vi inte behöver höja något mer under året och att vi får lite mer stabilitet i prisläget
framöver.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.