Valår!

Låt oss sätta Gömmargårdens Ridsällskap på politikernas agenda!

Glädjande nog har Moderaterna i Huddinge gått till val på att satsa på att utöka Gömmargårdens Ridsällskap! Det ligger helt rätt i en tid när ridskolorna står inför många svåra utmaningar. Att skapa rätt förutsättningar för vår ridskolas verksamhet innebär också att satsa på barn- och ungdomars idrottande, samt folkhälsa för Huddinges invånare. Vi som redan rider och får möjlighet att vara tillsammans med dessa djur vet redan vilka hälsoeffekter det för med sig. Men det är inte vi som behöver övertygas. Det är politikerna. Och där är du viktig!

Vad kan du göra? Ett första steg är att läsa här om våra utmaningar framöver. Information, kunskap och förståelse är en bra start. Sen då? Sätt press på dina politiker i närheten av dig! Fråga dem, dela informationen vidare.

Här kan du läsa hela informationen ”Valår och Gömmargårdens framtid”

Här kan du läsa ”Tjänsteutlåtandet om rapporten ridsportens förutsättningar i Huddinge kommun”

Här kan du läsa hela rapporten om ”Ridsportens förutsättningar i Huddinge kommun”
(Gömmargårdens ridskola och våra förutsättningar för ridskoleverksamhet beskrivs under sidorna 24-25)

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.